Aanmelden
Benefina | Boekhouder Amsterdam | Boekhouder Den Haag

Verzekeringen voor ondernemers

verzekeringen

Wat zijn nou de meest voorkomende verzekeringen voor een bedrijf? Elk bedrijf heeft te maken met verschillende verzekeringen. Niet alle verzekeringen zijn noodzakelijk om af te sluiten maar men moet er wel bewust van zijn dat ze de verzekeringen kunnen afsluiten.

Een bedrijf die haast geen voorraad heeft, kan ervoor kiezen om geen inventaris- en voorraadverzekering af te sluiten en een ZZP’er hoeft geen personeelsverzekering af te sluiten.

Verzekeringen zoals rechtsbijstandsverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunnen noodzakelijk zijn om af te sluiten. Veel beginnende ondernemers hebben nog niet het geld om ze ook daadwerkelijk af te sluiten. Hieronder een overzicht van vaak voorkomende verzekeringen voor een onderneming.

INVENTARIS- EN VOORRAADVERZEKERING
Deze verzekering staat garant voor de inventaris en voorraad van een bedrijf tegen schade die is ontstaan door storm, brand, water of inbraak. Een bedrijfsvoorraad bestaat uit o.a. grond- en hulpstoffen, zaken in bewerking en emballage, halffabricaten en eindproducten.

Wat is er soms niet bij meeverzekerd?

Schade door transport, schade door natuurrampen, schade door diefstal waarbij geen sporen te vinden zijn buiten het bedrijfspand, natuurlijke slijtage en opzettelijk veroorzaakte schade.

BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING
Deze verzekering dekt de schade aan het bedrijfspand. Schades die bijvoorbeeld zijn ontstaan door brand, storm, inbraak, water of aanrijding.

Wat is er soms niet verzekerd?

Neerslagschade die is ontstaan door slecht onderhoud, schade door vandalisme, schade door diefstal, schade als gevolg van een natuurramp.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten (nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen, verkeerde handelingen, etc.) van zelfstandigen of ondernemingen bij de uitoefening van onafhankelijke beroepsmatige activiteiten.

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit zuivere vermogensschade en soms ook personen- en zaakschade van opdrachtgevers en derden. Daarnaast biedt deze verzekering dekking voor kosten van verweer (proceskosten en kosten van juridische bijstand), wettelijke rente, bereddingskosten en ondersteuning bij de verdediging van uw belangen, ongeacht of de schadeclaim gerechtvaardigd is.

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING
Met deze verkering ben je verzekerd van zakelijke juridische hulp bij een geschil. Denk hierbij aan een onenigheid met een leverancier, of indien er personeel ontslagen moet worden.

Wat is soms niet meeverzekerd?

Belasting en subsidie kwesties, geschillen tussen personeelsleden en vennoten, geschillen in verband met intellectueel eigendom (Auteursrecht) en geschillen in verband met surseance van betaling of faillissement.

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Deze verzekering dekt de risico’s van schade die jouw bedrijf of een van jouw medewerkers veroorzaakt bij bijvoorbeeld een klant.

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
Als ondernemer verzeker jezelf voor inkomstenderving voor tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Bij sommige verzekeraars valt hier ook zwangerschapsverlof onder

OPSTALVERZEKERING
Met deze verzekering dek je een gebouw of ander vastgoed die nodig is om je bedrijf in normale omstandigheden te laten functioneren. Milieuschade en schade aan de fundering zijn ook meeverzekerd.

DEBITEUREN VERZEKERING
Deze verzekering dekt het bedrijf tegen wanbetalers en zorgt dat de schuld alsnog wordt afgelost.

ZAKELIJKE AUTOVERZEKERING
Met deze verzekering is zijn de auto’s van het bedrijf verzekerd. Ook werkmaterieel , aanhangers en vrachtwagens vallen hieronder. De verzekering dekt eventueel ook letselschade en de wettelijke aansprakelijkheid bij schade aan derden.

‘S-GRAVENHAGE

Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
Mailbox 225
Tel.: +31(0)70 - 701 3485

Post kan afgegeven worden bij balie business center (3de etage).

AMSTERDAM

Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Tel.: +31(0)20 - 809 72 74

Post kan afgegeven worden bij balie begane grond.

BENEFINA GROEP

Benefina B.V. maakt onderdeel uit van de Benefina Groep.
- Benefina B.V.
- Benefina Collect B.V.
- iWeb B.V.