Aanmelden
Benefina | Boekhouder Amsterdam | Boekhouder Den Haag

Update Corona regelingen

corona regelingen voor ondernemers en zzp'ers

In dit artikel besteden we aandacht aan de nieuwe Corona regelingen.

Sommige regelingen zijn verlengd onder andere voorwaarden. Er zijn ook nieuwe regelingen.

Lees dit artikel en je weet precies hoe het zit met de Corona regelingen!

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Als MKB-ondernemer kun je wellicht een tegemoetkoming krijgen voor je vaste lasten. Het kabinet komt namelijk met een pakket aan maatregelen voor MKB-ondernemers die het hardst geraakt zijn, waaronder de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters, waarvan een aantal ook in de zomermaanden nog gesloten blijft. Voor deze bedrijven zijn niet alleen de personeelskosten een probleem, maar ook de vaste kosten. Het ministerie van EZK wil deze bedrijven een belastingvrije tegemoetkoming geven om de vaste materiële kosten te kunnen betalen. Lees verder: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Het kabinet gaat in overleg met de Tweede Kamer om te bespreken of de invoering van de TOFA-regeling wenselijk is. Als je als flexwerker werkloos geworden bent en je voldoet niet aan de voorwaarden voor de WW of de bijstand, dan zou je aanspraak kunnen maken op deze nieuwe regeling, als de Tweede Kamer het eens is met de invoering van deze regeling. 

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) 

Als zelfstandige kun je bij je gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Het kabinet verlengt de Tozo-regeling met drie maanden, zodat de uitkeringstermijn loopt t/m 31 augustus a.s. De inkomensondersteuning vult aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Lees verder: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) 

Deze huidige regeling, de NOW 1.0, die op 31 mei 2020 afloopt, wordt verlengd (NOW 2.0). Het doel van de NOW 2.0-regeling blijft hetzelfde: als je als ondernemer minstens 20% omzetverlies verwacht, dan kun je een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Vanaf 6 juli 2020 kun je de aanvraag indienen voor de maanden juni, juli en augustus. Lees verder: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-veranderingen-per-1-juni

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Je kunt langer belastinguitstel aanvragen als je liquiditeitsproblemen ervaart vanwege de coronacrisis. De periode is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Lees verder: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

Update Kleine Kredieten Coronaregeling (KKC) 

Deze lening van minimaal € 10.000,– tot maximaal € 50.000,– voor ondernemingen die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren, wordt momenteel uitgevoerd. De banken ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank hebben in ieder geval toegezegd leningen via deze regeling aan te bieden. Lees verder: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/kkc-klein-krediet-corona-garantieregeling

Update Corona-OverbruggingsLening (COL)

Er zijn veel aanvragen ingediend voor deze regeling. De schatting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) is dat het aantal aanvragen de komende maanden verder zal stijgen. Het kabinet wil de jonge, innovatieve technologie-gedreven startups met groeiambitie, die zij van cruciaal belang vinden voor het toekomstig verdienvermogen en de innovatiekracht van Nederland, verder ondersteunen. Lees verder: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/25/coronavirus-overbruggingskrediet-gericht-op-startups-en-scale-ups-vanaf-29-april-beschikbaar

Update Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C)

De Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten in het kader van de coronacrisis (BMKB-C) wordt gecontinueerd. Lees verder: https://www.kvk.nl/corona/bmkb-c–borgstelling-mkb-kredieten-verruimd/

Update Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)

De Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering in het kader van de coronacrisis (GO-C) wordt gecontinueerd. Lees verder:  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go

Corona-aanpak: de volgende stap – bericht Rijksoverheid 

Vanaf 1 juni a.s. om 12 uur worden een aantal coronamaatregelen onder voorwaarden versoepeld. Lees verder: https://nos.nl/collectie/13824/artikel/2333007-zo-ziet-de-versoepeling-van-de-coronamaatregelen-er-in-de-komende-maanden-uit

Update Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting 

Als ondernemer in de bv mag je het ‘coronagerelateerd verlies’ over 2020 al in 2019 aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Met deze maatregel hoopt het kabinet dat je liquiditeitsproblemen kunt voorkomen/verminderen. De staatssecretaris heeft nu de voorwaarden bekend gemaakt die hiervoor gelden. Lees verder: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/24/nieuwe-belastingmaatregelen-vanwege-de-coronacrisis

‘S-GRAVENHAGE

Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
Mailbox 225
Tel.: +31(0)70 - 701 3485

Post kan afgegeven worden bij balie business center (3de etage).

AMSTERDAM

Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Tel.: +31(0)20 - 809 72 74

Post kan afgegeven worden bij balie begane grond.

BENEFINA GROEP

Benefina B.V. maakt onderdeel uit van de Benefina Groep.
- Benefina B.V.
- Benefina Collect B.V.
- iWeb B.V.