Aanmelden
Boekhouder Amsterdam | Boekhouder Aalsmeer | Boekhouder Almere | Boekhouder Den Haag | Boekhouder Rotterdam

Sitemap

Website Feeds

Pagina's

Categoriën

Maandelijkse Archieven

Tags

Alle Artikelen

 1. Voorjaarsnota 2022
  25-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Voorjaarsnota 2022
 2. Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie
  25-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie
 3. Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar heeft gemaakt
  25-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar heeft gemaakt
 4. Fictieve onroerende zaak
  25-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Fictieve onroerende zaak
 5. Onterechte loonsanctie
  25-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Onterechte loonsanctie
 6. Stage- of arbeidsovereenkomst?
  19-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Stage- of arbeidsovereenkomst?
 7. Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren
  19-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren
 8. Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief
  19-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief
 9. Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer
  19-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer
 10. Geruisloze inbreng terecht geweigerd
  19-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Geruisloze inbreng terecht geweigerd
 11. Aanpassing termijn betalingsregeling
  12-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing termijn betalingsregeling
 12. Bedragen minimumloon per 1 juli 2022
  12-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Bedragen minimumloon per 1 juli 2022
 13. Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht
  12-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht
 14. Goodwill te snel afgeschreven
  12-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Goodwill te snel afgeschreven
 15. Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren
  12-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren
 16. Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie
  12-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie
 17. Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accommodaties
  5-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accommodaties
 18. Referentieobjecten WOZ-waardering
  5-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Referentieobjecten WOZ-waardering
 19. Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap
  5-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap
 20. Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid
  5-mei-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid
 21. Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers
  28-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers
 22. Denk aan de verplichte RI&E
  28-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Denk aan de verplichte RI&E
 23. Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3
  28-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3
 24. Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling
  28-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling
 25. Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor jaren vòòr 2017
  21-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor jaren vòòr 2017
 26. Contouren nieuw systeem box 3
  21-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Contouren nieuw systeem box 3
 27. Voorstel invoering nultarief btw op zonnepanelen
  21-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Voorstel invoering nultarief btw op zonnepanelen
 28. Opties rechtsherstel belastingheffing box 3
  21-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Opties rechtsherstel belastingheffing box 3
 29. Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis
  21-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis
 30. Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete
  14-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete
 31. Privégebruik auto van de zaak ondernemer
  14-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Privégebruik auto van de zaak ondernemer
 32. Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods
  14-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods
 33. Mogelijk langere terugbetaaltermijn voor belastingschulden
  14-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Mogelijk langere terugbetaaltermijn voor belastingschulden
 34. Bpm-berekening op basis lagere CO2-uitstoot dan in typegoedkeuring opgenomen
  7-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Bpm-berekening op basis lagere CO2-uitstoot dan in typegoedkeuring opgenomen
 35. Geen verjaring van loonvordering buitenlandse chauffeur
  7-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen verjaring van loonvordering buitenlandse chauffeur
 36. Eigenwoningforfait en aftrek kosten eigen woning
  7-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Eigenwoningforfait en aftrek kosten eigen woning
 37. Sabotage auto van klant garagebedrijf is reden voor ontslag op staande voet
  7-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Sabotage auto van klant garagebedrijf is reden voor ontslag op staande voet
 38. Omzetbelasting over privégebruik
  7-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Omzetbelasting over privégebruik
 39. Uitkering bij arbeidsongeschiktheid vormt geen loon
  7-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitkering bij arbeidsongeschiktheid vormt geen loon
 40. Geen faillissementsuitkering voor dga
  7-apr-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen faillissementsuitkering voor dga
 41. Derde nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap
  31-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Derde nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap
 42. Strafvervolging dga voor belastingverzuim bv
  31-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Strafvervolging dga voor belastingverzuim bv
 43. Geen terugwerkende kracht maatschapsovereenkomst
  31-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen terugwerkende kracht maatschapsovereenkomst
 44. Geen verplichting toezending stukken in bezwaarfase
  31-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen verplichting toezending stukken in bezwaarfase
 45. Minister van Financiën verlengt inschrijftermijn UBO-register niet
  31-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Minister van Financiën verlengt inschrijftermijn UBO-register niet
 46. Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverplichting
  24-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverplichting
 47. Verlaging maximale kredietvergoeding blijvend
  24-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlaging maximale kredietvergoeding blijvend
 48. Wetsvoorstel verkorten betaaltermijnen aangenomen
  24-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel verkorten betaaltermijnen aangenomen
 49. Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
  22-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
 50. Ondanks gedeeltelijke sloop is karakter woning niet verloren gegaan
  17-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Ondanks gedeeltelijke sloop is karakter woning niet verloren gegaan
 51. Geen naheffing parkeerbelasting na overschrijding maximale parkeertijd
  17-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen naheffing parkeerbelasting na overschrijding maximale parkeertijd
 52. Uitbreiding TVL voor starters
  17-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitbreiding TVL voor starters
 53. Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022
  17-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022
 54. Box 3 en individuele en buitensporige last
  10-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Box 3 en individuele en buitensporige last
 55. Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd
  10-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd
 56. Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023
  10-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023
 57. Gezamenlijke verkrijging economische eigendom woning
  10-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Gezamenlijke verkrijging economische eigendom woning
 58. Bijzonder uitstel van betaling en voorlopige aanslag 2022
  3-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Bijzonder uitstel van betaling en voorlopige aanslag 2022
 59. Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning mogelijk per 2023
  3-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning mogelijk per 2023
 60. Toelichting werkwijze Belastingdienst ten aanzien van arrest box 3
  3-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Toelichting werkwijze Belastingdienst ten aanzien van arrest box 3
 61. Einde generieke coronamaatregelen
  3-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Einde generieke coronamaatregelen
 62. Regeling TVL eerste kwartaal 2022 gepubliceerd
  3-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Regeling TVL eerste kwartaal 2022 gepubliceerd
 63. Aflossing Tozo-leningen
  3-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Aflossing Tozo-leningen
 64. Geen recht op compensatie transitievergoeding volgens rechtbank
  3-mrt-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen recht op compensatie transitievergoeding volgens rechtbank
 65. Equivalente maatregel akkerbouw
  24-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Equivalente maatregel akkerbouw
 66. Extra betaling jonge landbouwers terecht afgewezen
  24-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Extra betaling jonge landbouwers terecht afgewezen
 67. Geen wettelijke verplichting gebruik eHerkenning
  24-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen wettelijke verplichting gebruik eHerkenning
 68. Plannen staatssecretaris van Financiën
  24-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Plannen staatssecretaris van Financiën
 69. Subsidieregeling STAP-budget
  24-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregeling STAP-budget
 70. Niet gebonden aan beschikking fiscale eenheid
  24-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Niet gebonden aan beschikking fiscale eenheid
 71. Aftrekbeperking lage vergoeding meewerkende partner
  24-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Aftrekbeperking lage vergoeding meewerkende partner
 72. Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw pand?
  24-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw pand?
 73. Aangifte inkomstenbelasting 2021 – welke gegevens hebben wij nodig?
  22-feb-22 • Reacties uitgeschakeld voor Aangifte inkomstenbelasting 2021 – welke gegevens hebben wij nodig?
 74. Rechtbank past arrest Hoge Raad over box 3 toe
  17-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Rechtbank past arrest Hoge Raad over box 3 toe
 75. Middelingsberekening
  17-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Middelingsberekening
 76. Regeling NOW-6 gepubliceerd
  17-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Regeling NOW-6 gepubliceerd
 77. Uitsluiting aftrek omzetbelasting over huisvestingskosten personeel
  10-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitsluiting aftrek omzetbelasting over huisvestingskosten personeel
 78. Wijziging beleid ontslaguitkeringen in internationaal verband
  10-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Wijziging beleid ontslaguitkeringen in internationaal verband
 79. Massaal bezwaar box 3 gegrond verklaard
  10-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Massaal bezwaar box 3 gegrond verklaard
 80. Openstelling fosfaatbank in 2022
  3-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Openstelling fosfaatbank in 2022
 81. Aanmelden stikstofdifferentiatie
  3-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanmelden stikstofdifferentiatie
 82. Toch TVL voor zwangere ondernemers
  3-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Toch TVL voor zwangere ondernemers
 83. Steunpakket culturele sector
  3-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Steunpakket culturele sector
 84. Wijziging huwelijksgoederenregime kort voor overlijden
  3-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Wijziging huwelijksgoederenregime kort voor overlijden
 85. Kamervragen belastingheffing in box 3
  3-feb-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen belastingheffing in box 3
 86. Uitstel voor betaling van belasting verlengd tot en met 31 maart
  31-jan-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitstel voor betaling van belasting verlengd tot en met 31 maart
 87. Aanvraagperiode TVL vierde kwartaal verlengd
  27-jan-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanvraagperiode TVL vierde kwartaal verlengd
 88. Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last in 2017 en 2018
  27-jan-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last in 2017 en 2018
 89. Goedkeuring laag tarief btw online sportlessen
  27-jan-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Goedkeuring laag tarief btw online sportlessen
 90. Vrijstellingsregeling voor verenigingen en stichtingen
  27-jan-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Vrijstellingsregeling voor verenigingen en stichtingen
 91. Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan
  27-jan-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan
 92. Compensatie transitievergoeding
  20-jan-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Compensatie transitievergoeding
 93. Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen
  20-jan-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen
 94. Beleid omzetting S&O-verklaringen
  20-jan-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Beleid omzetting S&O-verklaringen
 95. Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen
  13-jan-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen
 96. Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy
  13-jan-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy
 97. Geen zakelijke reden voor aandelenfusie
  13-jan-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen zakelijke reden voor aandelenfusie
 98. Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  13-jan-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 99. Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto
  6-jan-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto
 100. Tarieven en heffingskortingen 2022
  5-jan-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Tarieven en heffingskortingen 2022
 101. Hoge Raad niet eens met box-3-heffing
  5-jan-22 • • Reacties uitgeschakeld voor Hoge Raad niet eens met box-3-heffing
 102. Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 c.s. aangenomen
  23-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 c.s. aangenomen
 103. Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022
  23-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022
 104. Deadline vaststelling TVL tweede kwartaal 2021 is 8 maart 2022
  23-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Deadline vaststelling TVL tweede kwartaal 2021 is 8 maart 2022
 105. Europese Commissie keurt TVL vierde kwartaal goed
  23-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Europese Commissie keurt TVL vierde kwartaal goed
 106. Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel exitheffing
  16-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel exitheffing
 107. Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022
  16-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022
 108. Premiepercentages zorgverzekering 2022
  16-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Premiepercentages zorgverzekering 2022
 109. Coronasteun loopt door in eerste kwartaal 2022
  16-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Coronasteun loopt door in eerste kwartaal 2022
 110. Geen bron van inkomen door inactiviteit
  9-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen bron van inkomen door inactiviteit
 111. Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen
  9-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen
 112. Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk
  9-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk
 113. Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari
  9-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari
 114. Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten
  9-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten
 115. Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last gezien vermogen en inkomen
  9-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last gezien vermogen en inkomen
 116. Werknemer nam per direct ontslag
  2-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Werknemer nam per direct ontslag
 117. Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in Nederland
  2-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in Nederland
 118. Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding
  2-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding
 119. Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af
  2-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af
 120. Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek
  2-dec-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek
 121. Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021
  29-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021
 122. Fiscaal omslagpunt van eenmanszaak naar BV in 2021
  25-nov-21 • Reacties uitgeschakeld voor Fiscaal omslagpunt van eenmanszaak naar BV in 2021
 123. Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen
  25-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen
 124. Premiepercentages en maximum premieloon 2022
  25-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Premiepercentages en maximum premieloon 2022
 125. Uitleg correctiebeleid Belastingdienst
  25-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitleg correctiebeleid Belastingdienst
 126. Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen
  25-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen
 127. Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend
  18-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend
 128. Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen
  18-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen
 129. Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen
  18-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen
 130. Start vaststelling TVL Q2 2021
  18-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Start vaststelling TVL Q2 2021
 131. Gedeeltelijke terugkeer steunpakket
  18-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Gedeeltelijke terugkeer steunpakket
 132. Premies lijfrenteverzekeringen
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Premies lijfrenteverzekeringen
 133. Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning
 134. Los (extra) af op uw hypotheek
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Los (extra) af op uw hypotheek
 135. Aftrekposten hoogste tariefschijf
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aftrekposten hoogste tariefschijf
 136. Vraag middeling aan bij wisselende inkomens
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Vraag middeling aan bij wisselende inkomens
 137. Studiekosten
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Studiekosten
 138. Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?
 139. Belastingheffing in box 3
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Belastingheffing in box 3
 140. Salaris dga
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Salaris dga
 141. Doe tijdig suppletieaangifte
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Doe tijdig suppletieaangifte
 142. Herziening aftrek voorbelasting
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Herziening aftrek voorbelasting
 143. Afdracht over privégebruik
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Afdracht over privégebruik
 144. Aandachtspunten jaarafsluiting
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aandachtspunten jaarafsluiting
 145. Bijtelling privégebruik fiets
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Bijtelling privégebruik fiets
 146. Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
 147. Verliesverrekening Vpb
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verliesverrekening Vpb
 148. AOW-leeftijd in 2027 67 jaar
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor AOW-leeftijd in 2027 67 jaar
 149. Besluit afscherming adresgegevens handelsregister
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Besluit afscherming adresgegevens handelsregister
 150. Conclusie A-G over belastingheffing in box 3: systeem deugt niet
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Conclusie A-G over belastingheffing in box 3: systeem deugt niet
 151. Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling
 152. Aftrekbeperking IB ondernemers
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aftrekbeperking IB ondernemers
 153. Fiscale eenheid Vpb
  11-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Fiscale eenheid Vpb
 154. Aanslag erfbelasting voor rekening erfgenaam
  4-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanslag erfbelasting voor rekening erfgenaam
 155. Vaststellingsloket NOW-2 langer open
  4-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Vaststellingsloket NOW-2 langer open
 156. Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven geldt ook in derde kwartaal
  4-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven geldt ook in derde kwartaal
 157. Bedenktermijn ontslag wederzijds goedvinden
  4-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Bedenktermijn ontslag wederzijds goedvinden
 158. Verrekening te weinig gewerkte uren niet toegestaan
  4-nov-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verrekening te weinig gewerkte uren niet toegestaan
 159. Minimumlonen per 1 januari 2022
  28-okt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Minimumlonen per 1 januari 2022
 160. Vragen Belastingverdrag Duitsland
  28-okt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Vragen Belastingverdrag Duitsland
 161. Verlaging tarieven energiebelasting 2022
  28-okt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlaging tarieven energiebelasting 2022
 162. Eigenwoningregeling van toepassing op gedeelte van woning
  21-okt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Eigenwoningregeling van toepassing op gedeelte van woning
 163. Tweede Kamer neemt wetsvoorstel conditionele bronbelasting op dividenden aan
  21-okt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Tweede Kamer neemt wetsvoorstel conditionele bronbelasting op dividenden aan
 164. Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022
  21-okt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022
 165. Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting
  21-okt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting
 166. Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing
  14-okt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing
 167. Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen
  14-okt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen
 168. Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap
  14-okt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap
 169. Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022
  14-okt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022
 170. Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen
  7-okt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen
 171. Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd
  7-okt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd
 172. Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto’s worden lager
  7-okt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto’s worden lager
 173. Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022
  7-okt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022
 174. Vaststellingsaanvraag NOW-1
  7-okt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Vaststellingsaanvraag NOW-1
 175. Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis
  7-okt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis
 176. Webshop verkoop – btw regels binnen en buiten Nederland
  2-okt-21 • Reacties uitgeschakeld voor Webshop verkoop – btw regels binnen en buiten Nederland
 177. Contouren maatregel evenementen vierde kwartaal 2021
  30-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Contouren maatregel evenementen vierde kwartaal 2021
 178. Steunmaatregel nachtsluiting horeca
  30-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Steunmaatregel nachtsluiting horeca
 179. Kwijtscheldingswinstvrijstelling
  30-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Kwijtscheldingswinstvrijstelling
 180. BTW wel of niet doorbelasten aan je klant?
  27-sep-21 • Reacties uitgeschakeld voor BTW wel of niet doorbelasten aan je klant?
 181. Verlaging tarief verhuurderheffing
  23-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlaging tarief verhuurderheffing
 182. Aanpassingen bpm
  23-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassingen bpm
 183. Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding
  23-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding
 184. Aanpassen verwerking negatieve btw-melding
  23-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassen verwerking negatieve btw-melding
 185. Milieu-investeringsaftrek (MIA)
  23-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Milieu-investeringsaftrek (MIA)
 186. Systematiek S&O-afdrachtvermindering
  23-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Systematiek S&O-afdrachtvermindering
 187. Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
  23-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
 188. Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
  23-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
 189. Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups
  23-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups
 190. Bijtelling emissievrije auto
  23-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Bijtelling emissievrije auto
 191. Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden
  23-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden
 192. Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting
  23-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting
 193. Intracommunautaire verwerving nieuwe auto
  16-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Intracommunautaire verwerving nieuwe auto
 194. Levering slooppand of bouwterrein?
  16-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Levering slooppand of bouwterrein?
 195. Afschermen adresgegevens in Handelsregister
  16-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Afschermen adresgegevens in Handelsregister
 196. Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken
  16-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken
 197. Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde
  9-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde
 198. Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last
  9-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last
 199. Termijn aanvraag OVK verlengd
  9-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Termijn aanvraag OVK verlengd
 200. Terugvragen buitenlandse btw
  2-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Terugvragen buitenlandse btw
 201. Schenking schilderij in termijnen
  2-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Schenking schilderij in termijnen
 202. Einde generieke steun coronacrisis
  2-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Einde generieke steun coronacrisis
 203. Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet
  2-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet
 204. Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg
  2-sep-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg
 205. Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon
  26-aug-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon
 206. Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat
  26-aug-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat
 207. Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven
  26-aug-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven
 208. Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding
  26-aug-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding
 209. Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod
  19-aug-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod
 210. Opening aanvraagloket TVL derde kwartaal 2021
  19-aug-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Opening aanvraagloket TVL derde kwartaal 2021
 211. Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?
  19-aug-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?
 212. Rechtbank staat afwijking van BUA toe
  12-aug-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Rechtbank staat afwijking van BUA toe
 213. Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden
  12-aug-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden
 214. Subsidie verduurzaming mkb
  12-aug-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Subsidie verduurzaming mkb
 215. Arbeidsovereenkomst langdurige arbeidsongeschikte te vroeg ontbonden voor recht op compensatie
  5-aug-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Arbeidsovereenkomst langdurige arbeidsongeschikte te vroeg ontbonden voor recht op compensatie
 216. Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zorgkosten discriminerend
  5-aug-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zorgkosten discriminerend
 217. Ontbinding arbeidsovereenkomst met ex-vrouw van dga
  5-aug-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Ontbinding arbeidsovereenkomst met ex-vrouw van dga
 218. Verlenging maximumvergoeding consumptief krediet
  5-aug-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlenging maximumvergoeding consumptief krediet
 219. Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten
  29-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten
 220. Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband
  29-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband
 221. Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?
  29-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?
 222. Regeling NOW-4 gepubliceerd
  29-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Regeling NOW-4 gepubliceerd
 223. Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen
  22-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen
 224. Mededeling verrekening door Belastingdienst
  22-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Mededeling verrekening door Belastingdienst
 225. Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement
  22-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement
 226. Steunmaatregel varend erfgoed
  15-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Steunmaatregel varend erfgoed
 227. Verplicht eigen risico Zvw 2022
  15-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verplicht eigen risico Zvw 2022
 228. Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting
  15-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting
 229. Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang
  15-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang
 230. Wijziging Leidraad Invordering
  8-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Wijziging Leidraad Invordering
 231. Nakoming toezeggingen over giftenaftrek
  8-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Nakoming toezeggingen over giftenaftrek
 232. Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021
  8-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021
 233. Publicatie Garantieregeling Evenementen
  8-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Publicatie Garantieregeling Evenementen
 234. Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  1-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 235. Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers
  1-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers
 236. Aanpassing NOW derde kwartaal 2021
  1-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing NOW derde kwartaal 2021
 237. Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds
  1-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds
 238. Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021
  1-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021
 239. Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020
  1-jul-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020
 240. Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet
  24-jun-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet
 241. Rusland zegt belastingverdrag met Nederland op
  24-jun-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Rusland zegt belastingverdrag met Nederland op
 242. Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021
  24-jun-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021
 243. Registratiekosten hypotheek aftrekbaar
  24-jun-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Registratiekosten hypotheek aftrekbaar
 244. Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar
  24-jun-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar
 245. Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet
  17-jun-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet
 246. Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv
  17-jun-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv
 247. Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023
  17-jun-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023
 248. Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022
  17-jun-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022
 249. Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni
  10-jun-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni
 250. Startersregeling TVL
  10-jun-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Startersregeling TVL
 251. Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten
  10-jun-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten
 252. Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021
  10-jun-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021
 253. Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar
  3-jun-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar
 254. BIK vervalt met terugwerkende kracht
  3-jun-21 • • Reacties uitgeschakeld voor BIK vervalt met terugwerkende kracht
 255. TVL startende ondernemers
  3-jun-21 • • Reacties uitgeschakeld voor TVL startende ondernemers
 256. Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021
  31-mei-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021
 257. Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd
  27-mei-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd
 258. Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022
  27-mei-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022
 259. Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting
  27-mei-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting
 260. Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021
  20-mei-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021
 261. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
  20-mei-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
 262. Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking
  20-mei-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking
 263. Parkeren bij attractiepark is aparte dienst
  20-mei-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Parkeren bij attractiepark is aparte dienst
 264. Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw
  12-mei-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw
 265. Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend
  12-mei-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend
 266. Inhuur als zzp’er direct na ontslag op staande voet
  12-mei-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Inhuur als zzp’er direct na ontslag op staande voet
 267. Aftrek elders belast tweede woning in buitenland
  6-mei-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aftrek elders belast tweede woning in buitenland
 268. Minimumloon per 1 juli 2021
  6-mei-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Minimumloon per 1 juli 2021
 269. Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021
  6-mei-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021
 270. Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen
  6-mei-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen
 271. Onzakelijke borgstelling
  6-mei-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Onzakelijke borgstelling
 272. Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen
  29-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen
 273. Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel
  29-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel
 274. Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord
  22-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord
 275. Eigen woning in het buitenland
  22-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Eigen woning in het buitenland
 276. Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding
  22-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding
 277. Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader
  22-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader
 278. Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020
  15-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020
 279. Wijziging uitruil overwerkbeloning
  15-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Wijziging uitruil overwerkbeloning
 280. Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod
  15-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod
 281. Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  15-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 282. Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020
  15-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020
 283. Verkenning leefvormen AOW
  8-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verkenning leefvormen AOW
 284. Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod
  8-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod
 285. Verlenging goedkeuring eigenwoninglening
  8-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlenging goedkeuring eigenwoninglening
 286. Dilemma’s in de NOW
  8-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Dilemma’s in de NOW
 287. Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen
  8-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen
 288. Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?
  1-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?
 289. Wetsvoorstel bronbelasting dividenden
  1-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel bronbelasting dividenden
 290. Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar
  1-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar
 291. Verkorting betaaltermijn grootbedrijf
  1-apr-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verkorting betaaltermijn grootbedrijf
 292. Gebruikelijk loon lager dan minimumloon
  25-mrt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Gebruikelijk loon lager dan minimumloon
 293. Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen
  25-mrt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen
 294. Contouren evenementenregeling
  25-mrt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Contouren evenementenregeling
 295. Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank
  25-mrt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank
 296. Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed
  18-mrt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed
 297. Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?
  18-mrt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?
 298. Aanvullingen economisch steunpakket
  18-mrt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanvullingen economisch steunpakket
 299. Verlenging uitstel van belastingbetaling
  18-mrt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlenging uitstel van belastingbetaling
 300. Rechtbank draait berekening belastingrente terug
  11-mrt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Rechtbank draait berekening belastingrente terug
 301. Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging
  11-mrt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging
 302. Verkoopopbrengst sportpaard niet belast
  11-mrt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verkoopopbrengst sportpaard niet belast
 303. Geen reden voor afwaardering vordering op dga
  4-mrt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen reden voor afwaardering vordering op dga
 304. Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland
  4-mrt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland
 305. Weigering toekenning NOW
  4-mrt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Weigering toekenning NOW
 306. Geen reden voor afwaardering vordering op dga
  4-mrt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen reden voor afwaardering vordering op dga
 307. Verhoging maxima TVL
  4-mrt-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verhoging maxima TVL
 308. Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW
  25-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW
 309. Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding
  25-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding
 310. Opzegverbod tijdens ziekte
  25-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Opzegverbod tijdens ziekte
 311. Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s
  25-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s
 312. Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen
  25-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen
 313. Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie
  18-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie
 314. Kamervragen lage korting betaling ineens
  18-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen lage korting betaling ineens
 315. Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd
  18-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd
 316. Heffing reclamebelasting voor klok aan gevel
  11-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Heffing reclamebelasting voor klok aan gevel
 317. Drempelvrijstelling RVU
  11-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Drempelvrijstelling RVU
 318. Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid
  11-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid
 319. Navordering ter correctie giftenaftrek
  11-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Navordering ter correctie giftenaftrek
 320. Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst
  4-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst
 321. Kamervragen Tozo voor grensondernemers
  4-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen Tozo voor grensondernemers
 322. Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie
  4-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie
 323. Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap
  4-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap
 324. Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde
  4-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde
 325. Vooruitbetaalde rente eigen woning
  4-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Vooruitbetaalde rente eigen woning
 326. Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd
  4-feb-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Besluit noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd
 327. Nederland sluit belastingverdrag met Chili
  28-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Nederland sluit belastingverdrag met Chili
 328. Invoering btw-richtlijn e-commerce
  28-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Invoering btw-richtlijn e-commerce
 329. Coronamaatregelen omzetbelasting
  25-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Coronamaatregelen omzetbelasting
 330. Verlenging versoepeld uitstelbeleid belastingschulden
  25-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlenging versoepeld uitstelbeleid belastingschulden
 331. Coronamaatregelen particulieren
  25-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Coronamaatregelen particulieren
 332. Overige maatregelen coronacrisis
  25-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Overige maatregelen coronacrisis
 333. Urencriterium 2021
  25-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Urencriterium 2021
 334. Coronamaatregelen loonheffingen
  25-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Coronamaatregelen loonheffingen
 335. Kredietfaciliteiten Coronacrisis
  25-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Kredietfaciliteiten Coronacrisis
 336. Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo
  25-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo
 337. Aanpassing NOW
  25-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing NOW
 338. Nieuwe coronamaatregelen – TVL
  25-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe coronamaatregelen – TVL
 339. Auto als verplicht privévermogen
  21-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Auto als verplicht privévermogen
 340. Aanhorigheden bij woning
  21-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanhorigheden bij woning
 341. Leaseauto was arbeidsvoorwaarde
  21-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Leaseauto was arbeidsvoorwaarde
 342. Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen
  21-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen
 343. Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen
  14-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen
 344. Verlenging afspraken grensarbeiders
  14-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlenging afspraken grensarbeiders
 345. Pilot webmodule DBA gestart
  14-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Pilot webmodule DBA gestart
 346. Alle fiscale aftrekposten voor ondernemers in 2021
  10-jan-21 • Reacties uitgeschakeld voor Alle fiscale aftrekposten voor ondernemers in 2021
 347. Waar staan Bitcoin pinautomaten?
  9-jan-21 • Reacties uitgeschakeld voor Waar staan Bitcoin pinautomaten?
 348. Wijzigingen inkomstenbelasting 2021
  7-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Wijzigingen inkomstenbelasting 2021
 349. Wijzigingen loonbelasting 2021
  7-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Wijzigingen loonbelasting 2021
 350. Tarieven loon- en inkomstenbelasting
  7-jan-21 • • Reacties uitgeschakeld voor Tarieven loon- en inkomstenbelasting
 351. Uitstel aflossing Tozo-lening
  24-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitstel aflossing Tozo-lening
 352. Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021
  24-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021
 353. Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting
  24-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting
 354. Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021
  24-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021
 355. Energielijst 2021 vastgesteld
  24-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Energielijst 2021 vastgesteld
 356. Milieulijst 2021 vastgesteld.
  24-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Milieulijst 2021 vastgesteld.
 357. Belastingplicht vennootschapsbelasting
  17-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Belastingplicht vennootschapsbelasting
 358. Wetsvoorstellen Belastingplan 2021 aangenomen door Eerste Kamer
  17-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstellen Belastingplan 2021 aangenomen door Eerste Kamer
 359. AOW-leeftijd ook in 2026 67 jaar
  17-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor AOW-leeftijd ook in 2026 67 jaar
 360. Website op de balans?
  15-dec-20 • Reacties uitgeschakeld voor Website op de balans?
 361. Aanvragen NOW vierde kwartaal 2020 weer mogelijk
  15-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanvragen NOW vierde kwartaal 2020 weer mogelijk
 362. Aanvullende coronamaatregelen
  10-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanvullende coronamaatregelen
 363. Looncriteria 2021 kennismigranten
  10-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Looncriteria 2021 kennismigranten
 364. Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen
  10-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen
 365. Herziening ineens aftrek voorbelasting
  10-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Herziening ineens aftrek voorbelasting
 366. Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt
  10-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt
 367. De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland
  10-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland
 368. Tweede openstelling kosteloos ontwikkeladvies
  3-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Tweede openstelling kosteloos ontwikkeladvies
 369. Wetsvoorstel Werken waar je wil
  3-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel Werken waar je wil
 370. Wil van partijen niet van belang voor arbeidsovereenkomst
  3-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Wil van partijen niet van belang voor arbeidsovereenkomst
 371. Premies Zorgverzekeringswet 2021
  3-dec-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Premies Zorgverzekeringswet 2021
 372. Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt
  26-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt
 373. Loket aanvraag TVL vierde kwartaal geopend
  26-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Loket aanvraag TVL vierde kwartaal geopend
 374. Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg
  26-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg
 375. Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer
  26-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer
 376. Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis
  26-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis
 377. Zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige”
  19-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige”
 378. Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer
  19-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer
 379. Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld
  19-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld
 380. Goedkeurend besluit 30%-regeling
  19-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Goedkeurend besluit 30%-regeling
 381. Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof
  19-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof
 382. Belastingrente gaat niet alsnog omlaag per 1 oktober 2020
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Belastingrente gaat niet alsnog omlaag per 1 oktober 2020
 383. Derde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2021
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Derde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2021
 384. Vraag middeling aan
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Vraag middeling aan
 385. Betaal hypotheekrente vooruit
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Betaal hypotheekrente vooruit
 386. Giften
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Giften
 387. Beperk belastingheffing in box 3
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Beperk belastingheffing in box 3
 388. Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen
 389. Herziening aftrek voorbelasting
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Herziening aftrek voorbelasting
 390. Doe tijdig suppletieaangifte
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Doe tijdig suppletieaangifte
 391. Afdracht privégebruik
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Afdracht privégebruik
 392. Dividend voor de dga
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Dividend voor de dga
 393. Het salaris van de dga
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Het salaris van de dga
 394. Voorkom belastingrente
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Voorkom belastingrente
 395. Investeringsaftrek
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Investeringsaftrek
 396. Fiscale eenheid vennootschapsbelasting
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Fiscale eenheid vennootschapsbelasting
 397. Bijtelling privégebruik fiets
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Bijtelling privégebruik fiets
 398. Bijtelling privégebruik auto
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Bijtelling privégebruik auto
 399. Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling
 400. Wet homologatie onderhands akkoord
  12-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Wet homologatie onderhands akkoord
 401. Versoepeld uitstelbeleid belastingschulden verlengd tot 1 januari 2021
  5-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Versoepeld uitstelbeleid belastingschulden verlengd tot 1 januari 2021
 402. Uitstel aanvraag vaststelling NOW-2
  5-nov-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitstel aanvraag vaststelling NOW-2
 403. Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3
  29-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3
 404. Extra maatregelen coronacrisis
  29-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Extra maatregelen coronacrisis
 405. Tijdelijke Coronawet aangenomen
  29-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijke Coronawet aangenomen
 406. Verlenging afspraken grensarbeiders
  29-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlenging afspraken grensarbeiders
 407. Uitzendregeling eigen woning
  29-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitzendregeling eigen woning
 408. MT940 bestand ABNAMRO downloaden
  25-okt-20 • Reacties uitgeschakeld voor MT940 bestand ABNAMRO downloaden
 409. Nota naar aanleiding van het verslag BIK
  22-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Nota naar aanleiding van het verslag BIK
 410. Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring
  22-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring
 411. Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016
  22-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016
 412. Bedragen minimumloon per 1 januari 2021
  22-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Bedragen minimumloon per 1 januari 2021
 413. Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting
  15-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting
 414. Aanpassingen in vennootschapsbelasting
  15-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassingen in vennootschapsbelasting
 415. Bedragen NHG 2021 bekend
  15-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Bedragen NHG 2021 bekend
 416. Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
  8-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
 417. Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting
  8-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting
 418. Uitwerking NOW-3
  8-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitwerking NOW-3
 419. Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets
  8-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets
 420. Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente
  8-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente
 421. Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden
  8-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden
 422. Aanpassing NOW-1 en NOW-2
  1-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing NOW-1 en NOW-2
 423. Formulier deskundigenverklaring aanvraag NOW
  1-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Formulier deskundigenverklaring aanvraag NOW
 424. Uitstel invoering vermogenstoets Tozo
  1-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitstel invoering vermogenstoets Tozo
 425. Derde steunpakket coronacrisis
  1-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Derde steunpakket coronacrisis
 426. Baangerelateerde investeringskorting
  1-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Baangerelateerde investeringskorting
 427. WBSO in 2021
  1-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor WBSO in 2021
 428. Tijdelijke verhuur tuinhuis
  1-okt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijke verhuur tuinhuis
 429. Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020
  24-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020
 430. Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof
  24-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof
 431. Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen
  24-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen
 432. Uitzondering op eis vlakke laadvloer
  24-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitzondering op eis vlakke laadvloer
 433. Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling
  17-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling
 434. Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting
  17-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting
 435. Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting
  17-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting
 436. Belastingplan 2021: aanpassing box 3
  17-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Belastingplan 2021: aanpassing box 3
 437. Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting
  17-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting
 438. Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers
  17-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers
 439. Belastingplan 2021: een overzicht
  17-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Belastingplan 2021: een overzicht
 440. Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen
  17-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen
 441. Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting
  17-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting
 442. Uitbetaling niet genoten vakantiedagen
  10-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitbetaling niet genoten vakantiedagen
 443. Beslag OM op banktegoeden
  10-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Beslag OM op banktegoeden
 444. Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat
  10-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat
 445. Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap
  3-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap
 446. Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap
  3-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap
 447. Besluit functionele valuta aangepast
  3-sep-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Besluit functionele valuta aangepast
 448. Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen
  31-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen
 449. Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing
  27-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing
 450. Kampeerauto niet vergelijkbaar met bestelauto
  27-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Kampeerauto niet vergelijkbaar met bestelauto
 451. Aanzegverplichting
  27-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanzegverplichting
 452. Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding
  27-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding
 453. Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan
  27-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan
 454. Afgezonderd particulier vermogen
  20-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Afgezonderd particulier vermogen
 455. Inschakeling professionele bijstand door advocaat onredelijk
  20-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Inschakeling professionele bijstand door advocaat onredelijk
 456. Kosteloos volgen van ontwikkeladvies
  20-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Kosteloos volgen van ontwikkeladvies
 457. Verbod op nevenwerkzaamheden
  20-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Verbod op nevenwerkzaamheden
 458. Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders
  20-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders
 459. Verlies door Corona sneller fiscaal verrekenen met winst 2019!
  18-aug-20 • Reacties uitgeschakeld voor Verlies door Corona sneller fiscaal verrekenen met winst 2019!
 460. Conclusie A-G inzake uitzendregeling eigen woning
  13-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Conclusie A-G inzake uitzendregeling eigen woning
 461. Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster
  13-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster
 462. Toepassing innovatiebox
  13-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Toepassing innovatiebox
 463. Ontslag op staande voet vernietigd
  13-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Ontslag op staande voet vernietigd
 464. Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst
  6-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst
 465. Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting
  6-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting
 466. Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid
  6-aug-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid
 467. Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld
  30-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld
 468. Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners
  30-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners
 469. Privégebruik auto en omzetbelasting
  30-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Privégebruik auto en omzetbelasting
 470. Iemand gebruikt mijn handelsnaam?
  26-jul-20 • Reacties uitgeschakeld voor Iemand gebruikt mijn handelsnaam?
 471. Wat is een woordmerk?
  26-jul-20 • Reacties uitgeschakeld voor Wat is een woordmerk?
 472. Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen
  23-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen
 473. Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden
  23-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden
 474. Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s
  23-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s
 475. Uw NOW-aanvraag afronden 
  16-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Uw NOW-aanvraag afronden 
 476. Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner
  16-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner
 477. Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd
  16-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd
 478. Regeling TOFA twee weken langer open
  16-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Regeling TOFA twee weken langer open
 479. Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning
  9-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning
 480. Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever
  9-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever
 481. Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen
  9-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen
 482. Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie
  9-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie
 483. NOW-2 kan worden aangevraagd
  7-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor NOW-2 kan worden aangevraagd
 484. Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand
  2-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand
 485. Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel
  2-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel
 486. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd
  1-jul-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd
 487. Ontslag met wederzijds goedvinden
  25-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Ontslag met wederzijds goedvinden
 488. Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen
  25-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen
 489. Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting
  25-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting
 490. Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020
  25-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020
 491. Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer
  25-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer
 492. Regeling NOW-2 gepubliceerd
  25-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Regeling NOW-2 gepubliceerd
 493. Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten gepubliceerd
  18-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten gepubliceerd
 494. Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce
  18-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce
 495. Verkorting maximale betaaltermijn
  18-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Verkorting maximale betaaltermijn
 496. Kamervragen fiscale coronamaatregelen
  18-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen fiscale coronamaatregelen
 497. Tegemoetkoming kosten eHerkenning
  18-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Tegemoetkoming kosten eHerkenning
 498. Tozo niet voor student-ondernemers
  18-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Tozo niet voor student-ondernemers
 499. Voorschot subsidie praktijkleren
  17-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Voorschot subsidie praktijkleren
 500. Maximum uurprijzen kinderopvang 2021
  11-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Maximum uurprijzen kinderopvang 2021
 501. Aanschafsubsidie elektrische auto
  11-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanschafsubsidie elektrische auto
 502. Vangnetregeling flexwerkers
  11-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Vangnetregeling flexwerkers
 503. Fiets van de zaak
  8-jun-20 • Reacties uitgeschakeld voor Fiets van de zaak
 504. Bedrijfsopvolgingsregeling na overname onderneming
  4-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Bedrijfsopvolgingsregeling na overname onderneming
 505. Kabinet kondigt bronbelasting op dividenden aan
  4-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Kabinet kondigt bronbelasting op dividenden aan
 506. Uitleg aanpassingen in noodpakket 2.0
  4-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitleg aanpassingen in noodpakket 2.0
 507. Regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd
  4-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd
 508. Verlenging afspraken grensarbeiders
  4-jun-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlenging afspraken grensarbeiders
 509. Update Corona regelingen
  31-mei-20 • Reacties uitgeschakeld voor Update Corona regelingen
 510. Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding
  28-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding
 511. Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021
  28-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021
 512. Derde wijziging eerste tranche NOW
  28-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Derde wijziging eerste tranche NOW
 513. Kamervragen motie verruiming verliesverrekening
  28-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen motie verruiming verliesverrekening
 514. Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?
  28-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?
 515. Kabinet introduceert noodpakket 2.0
  25-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Kabinet introduceert noodpakket 2.0
 516. Bouwstenen toekomstig belastingstelsel
  20-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Bouwstenen toekomstig belastingstelsel
 517. Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend
  20-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend
 518. Nultarief btw op mondkapjes
  14-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Nultarief btw op mondkapjes
 519. Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis
  14-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis
 520. Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld
  14-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld
 521. Garantieregeling kleine ondernemers
  14-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Garantieregeling kleine ondernemers
 522. Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang
  14-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang
 523. Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar
  7-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar
 524. Steunmaatregelen sportverenigingen
  7-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Steunmaatregelen sportverenigingen
 525. Aanpassingen in regeling NOW
  7-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassingen in regeling NOW
 526. Minimumlonen per 1 juli 2020
  7-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Minimumlonen per 1 juli 2020
 527. Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.
  7-mei-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.
 528. Affiliate marketing of dropshipping?
  5-mei-20 • Reacties uitgeschakeld voor Affiliate marketing of dropshipping?
 529. Ouderschapsverlof straks deels betaald
  30-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Ouderschapsverlof straks deels betaald
 530. Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer
  30-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer
 531. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
  30-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
 532. Aanvragen corona-overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april
  28-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanvragen corona-overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april
 533. Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis
  25-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis
 534. Uitbreiding doelgroep Tozo
  25-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitbreiding doelgroep Tozo
 535. Aanpassingen coronamaatregelen van ministerie SZW
  23-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassingen coronamaatregelen van ministerie SZW
 536. Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV
  23-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV
 537. Samenloop NOW en loonkostensubsidie
  23-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Samenloop NOW en loonkostensubsidie
 538. Kamermoties verruiming verliesverrekening vennootschapsbelasting
  23-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Kamermoties verruiming verliesverrekening vennootschapsbelasting
 539. Aanpassingen regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)
  23-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassingen regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)
 540. Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw
  23-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw
 541. Beleidsbesluit aanvullende coronamaatregelen
  16-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Beleidsbesluit aanvullende coronamaatregelen
 542. Rapport commissie belastingheffing van multinationals
  16-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Rapport commissie belastingheffing van multinationals
 543. Waardering grond op openingsbalans
  16-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Waardering grond op openingsbalans
 544. Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait
  16-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait
 545. Motiveringsvereiste concurrentie- en relatiebeding
  9-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Motiveringsvereiste concurrentie- en relatiebeding
 546. Aflossing rekening-courant via dividend
  9-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aflossing rekening-courant via dividend
 547. Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging
  9-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging
 548. Aanpassingen Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud van werkgelegenheid
  8-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanpassingen Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud van werkgelegenheid
 549. Aanvulling en uitbreiding coronamaatregelen
  8-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanvulling en uitbreiding coronamaatregelen
 550. Uitstel van belastingbetaling
  3-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Uitstel van belastingbetaling
 551. Vakantiedagen en coronacrisis
  2-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Vakantiedagen en coronacrisis
 552. Terugbetaling ontvangen vergoeding geen negatief resultaat
  2-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Terugbetaling ontvangen vergoeding geen negatief resultaat
 553. Exportkredietverzekering verruimd per 26 maart
  2-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Exportkredietverzekering verruimd per 26 maart
 554. Wwft 2020 speerpunten
  1-apr-20 • Reacties uitgeschakeld voor Wwft 2020 speerpunten
 555. NOW-regeling op 6 april van start
  1-apr-20 • • Reacties uitgeschakeld voor NOW-regeling op 6 april van start
 556. Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers van start
  28-mrt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers van start
 557. Noodloket voor ondernemers is geopend
  28-mrt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Noodloket voor ondernemers is geopend
 558. Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan
  26-mrt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan
 559. Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga
  26-mrt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga
 560. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
  20-mrt-20 • Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
 561. Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb
  20-mrt-20 • Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb
 562. Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers
  20-mrt-20 • Reacties uitgeschakeld voor Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers
 563. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C
  20-mrt-20 • Reacties uitgeschakeld voor Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C
 564. Uitstel betalen belasting
  20-mrt-20 • Reacties uitgeschakeld voor Uitstel betalen belasting
 565. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
  20-mrt-20 • Reacties uitgeschakeld voor Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 566. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
  20-mrt-20 • Reacties uitgeschakeld voor Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 567. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
  20-mrt-20 • Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
 568. Toeristenbelasting en cultuursector
  20-mrt-20 • Reacties uitgeschakeld voor Toeristenbelasting en cultuursector
 569. Banken verlenen uitstel
  20-mrt-20 • Reacties uitgeschakeld voor Banken verlenen uitstel
 570. Initiatieven van de EU
  20-mrt-20 • Reacties uitgeschakeld voor Initiatieven van de EU
 571. Banken verlenen uitstel van betaling
  20-mrt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Banken verlenen uitstel van betaling
 572. BTW wel of niet berekenen over verzendkosten?
  19-mrt-20 • Reacties uitgeschakeld voor BTW wel of niet berekenen over verzendkosten?
 573. Rechtspraak gesloten tot 6 april
  19-mrt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Rechtspraak gesloten tot 6 april
 574. Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak
  19-mrt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak
 575. Nieuwe of gebruikte auto niet op basis van lage kilometerstand
  19-mrt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe of gebruikte auto niet op basis van lage kilometerstand
 576. Ontslag op staande voet
  19-mrt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Ontslag op staande voet
 577. Noodpakket maatregelen coronacrisis
  18-mrt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Noodpakket maatregelen coronacrisis
 578. Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  12-mrt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 579. Werktijdverkorting wegens coronavirus
  12-mrt-20 • • Reacties uitgeschakeld voor Werktijdverkorting wegens coronavirus
 580. Fiscale oudedagsreserve (FOR), ZZP pensioen?
  21-aug-19 • Reacties uitgeschakeld voor Fiscale oudedagsreserve (FOR), ZZP pensioen?
 581. DGA salaris – gebruikelijk loon? Hoe werkt het?
  26-mrt-19 • Reacties uitgeschakeld voor DGA salaris – gebruikelijk loon? Hoe werkt het?
 582. Feestje zakelijke kosten?
  10-sep-18 • Reacties uitgeschakeld voor Feestje zakelijke kosten?
 583. Op welke manier zet je een eenmanszaak om naar een BV?
  29-jun-18 • Reacties uitgeschakeld voor Op welke manier zet je een eenmanszaak om naar een BV?
 584. Hoe bereken je bijtelling auto?
  19-jun-18 • Reacties uitgeschakeld voor Hoe bereken je bijtelling auto?
 585. De nieuwe privacywet: wat doen wij met uw persoonsgegevens?
  24-mei-18 • Reacties uitgeschakeld voor De nieuwe privacywet: wat doen wij met uw persoonsgegevens?
 586. Rekenteam
  5-mei-18 • Reacties uitgeschakeld voor Rekenteam
 587. De Bokx ICT
  19-mrt-18 • Reacties uitgeschakeld voor De Bokx ICT
 588. Ask@ en LOLfactor
  27-feb-18 • Reacties uitgeschakeld voor Ask@ en LOLfactor
 589. Leveren van goederen en de BTW
  27-jan-18 • Reacties uitgeschakeld voor Leveren van goederen en de BTW
 590. Margeregeling – Hoe bereken je de BTW?
  14-jan-18 • Reacties uitgeschakeld voor Margeregeling – Hoe bereken je de BTW?
 591. Wat betekenen de letters van de Belastingdienst?
  13-jan-18 • Reacties uitgeschakeld voor Wat betekenen de letters van de Belastingdienst?
 592. Boekhouding ZZP
  31-dec-17 • Reacties uitgeschakeld voor Boekhouding ZZP
 593. Boekhouding VOF
  30-dec-17 • Reacties uitgeschakeld voor Boekhouding VOF
 594. Diensten NV/BV
  29-dec-17 • Reacties uitgeschakeld voor Diensten NV/BV
 595. Stichting
  28-dec-17 • Reacties uitgeschakeld voor Stichting
 596. Vereniging
  27-dec-17 • Reacties uitgeschakeld voor Vereniging
 597. Incassozaken
  26-dec-17 • Reacties uitgeschakeld voor Incassozaken
 598. Jaarrekening
  25-dec-17 • Reacties uitgeschakeld voor Jaarrekening
 599. Loonadministratie
  24-dec-17 • Reacties uitgeschakeld voor Loonadministratie
 600. HR-diensten
  23-dec-17 • Reacties uitgeschakeld voor HR-diensten
 601. Ondernemingsplan
  22-dec-17 • Reacties uitgeschakeld voor Ondernemingsplan
 602. Financieringsplan
  22-dec-17 • Reacties uitgeschakeld voor Financieringsplan
 603. Kredietcheck
  21-dec-17 • Reacties uitgeschakeld voor Kredietcheck
 604. Marketing
  19-dec-17 • Reacties uitgeschakeld voor Marketing
 605. Accountant
  18-dec-17 • Reacties uitgeschakeld voor Accountant
 606. Belastingadvies
  17-dec-17 • Reacties uitgeschakeld voor Belastingadvies
 607. Ondernemerscoach
  17-dec-17 • Reacties uitgeschakeld voor Ondernemerscoach
 608. iSee makelaars
  12-dec-17 • Reacties uitgeschakeld voor iSee makelaars
 609. Wanneer overstappen van eenmanszaak naar BV?
  24-sep-17 • Reacties uitgeschakeld voor Wanneer overstappen van eenmanszaak naar BV?
 610. Betalen met Bitcoins in Nederland
  25-apr-17 • Reacties uitgeschakeld voor Betalen met Bitcoins in Nederland
 611. BTW terugvorderen op niet betaalde facturen
  26-mrt-17 • Reacties uitgeschakeld voor BTW terugvorderen op niet betaalde facturen
 612. Kredietcheck: relatie kredietwaardig?
  6-feb-17 • Reacties uitgeschakeld voor Kredietcheck: relatie kredietwaardig?
 613. Louwman presenteert bedrijfsauto Benefina
  16-dec-16 • Reacties uitgeschakeld voor Louwman presenteert bedrijfsauto Benefina
 614. Zijn relatiegeschenken aftrekbaar voor de BTW?
  6-dec-16 • Reacties uitgeschakeld voor Zijn relatiegeschenken aftrekbaar voor de BTW?
 615. Belastingplan 2017
  26-sep-16 • Reacties uitgeschakeld voor Belastingplan 2017
 616. Verzekeringen voor ondernemers
  29-aug-16 • Reacties uitgeschakeld voor Verzekeringen voor ondernemers
 617. ZZP’er mag kosten huurwoning aftrekken
  18-aug-16 • Reacties uitgeschakeld voor ZZP’er mag kosten huurwoning aftrekken
 618. Muryani Holding B.V.
  17-jul-16 • Reacties uitgeschakeld voor Muryani Holding B.V.
 619. Internet thuis. Kosten van de zaak?
  21-jun-16 • Reacties uitgeschakeld voor Internet thuis. Kosten van de zaak?
 620. Auto van de zaak of niet?
  23-mei-16 • Reacties uitgeschakeld voor Auto van de zaak of niet?
 621. Webshop koppelen aan boekhoudpakket
  12-mei-16 • Reacties uitgeschakeld voor Webshop koppelen aan boekhoudpakket
 622. SNS bank MT940 bestand downloaden
  12-mei-16 • Reacties uitgeschakeld voor SNS bank MT940 bestand downloaden
 623. Rabobank bankafschriften downloaden (.PDF en .MT940)
  26-apr-16 • Reacties uitgeschakeld voor Rabobank bankafschriften downloaden (.PDF en .MT940)
 624. ING banktransacties downloaden (.CSV)
  26-apr-16 • Reacties uitgeschakeld voor ING banktransacties downloaden (.CSV)
 625. Reparatie en brandstofkosten privéauto toch zakelijk aftrekbaar?
  22-apr-16 • Reacties uitgeschakeld voor Reparatie en brandstofkosten privéauto toch zakelijk aftrekbaar?
 626. Zakelijke kosten? Eten en drinken in een horecagelegenheid
  22-apr-16 • Reacties uitgeschakeld voor Zakelijke kosten? Eten en drinken in een horecagelegenheid
 627. Welke kosten mag u zakelijk aftrekken
  22-apr-16 • Reacties uitgeschakeld voor Welke kosten mag u zakelijk aftrekken
 628. MT940 bestand ABN AMRO downloaden
  21-apr-16 • Reacties uitgeschakeld voor MT940 bestand ABN AMRO downloaden
 629. Loonheffingen: DGA
  27-mrt-16 • Reacties uitgeschakeld voor Loonheffingen: DGA
 630. Werkkostenregeling en loonheffingen 2016
  27-mrt-16 • Reacties uitgeschakeld voor Werkkostenregeling en loonheffingen 2016
 631. Inkomstenbelasting: veranderingen 2016
  27-mrt-16 • Reacties uitgeschakeld voor Inkomstenbelasting: veranderingen 2016
 632. Wanneer bericht na aangifte inkomstenbelasting?
  27-mrt-16 • Reacties uitgeschakeld voor Wanneer bericht na aangifte inkomstenbelasting?
 633. Voorkom BTW fraude
  27-mrt-16 • Reacties uitgeschakeld voor Voorkom BTW fraude
 634. Uurtarief berekenen
  27-mrt-16 • Reacties uitgeschakeld voor Uurtarief berekenen
 635. Vennootschapsbelasting (VPB)
  27-mrt-16 • Reacties uitgeschakeld voor Vennootschapsbelasting (VPB)
 636. BTW in het onderwijs
  27-mrt-16 • Reacties uitgeschakeld voor BTW in het onderwijs
 637. Reis- en verblijfskosten. Zakelijk?
  15-mrt-16 • Reacties uitgeschakeld voor Reis- en verblijfskosten. Zakelijk?
 638. Gastouders – aftrekbare kosten 2016
  15-feb-16 • Reacties uitgeschakeld voor Gastouders – aftrekbare kosten 2016
 639. Rob van der Sar Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V.
  8-feb-15 • Reacties uitgeschakeld voor Rob van der Sar Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V.
 640. An error occured
  1-jan-70 • • Reacties uitgeschakeld voor An error occured
ADMINISTRATIEKANTOOR ‘S-GRAVENHAGE

Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
Mailbox 225
Tel.: +31(0)85 - 760 3912

Post kan afgegeven worden bij balie business center (3de etage).

ADMINISTRATIEKANTOOR AMSTERDAM

Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Tel.: +31(0)85 - 760 3912

Post kan afgegeven worden bij balie begane grond.

ADMINISTRATIEKANTOOR AALSMEER

Aalsmeerderweg 283-42
1432 CN Aalsmeer
Tel.: +31(0)85 - 760 3912

Benefina B.V. maakt onderdeel uit van de Benefina Groep.
- Benefina B.V.
- Benefina Collect B.V.
- iWeb B.V.