Aanmelden
Benefina | Boekhouder Amsterdam | Boekhouder Den Haag

Privacybeleid

Privacy- en cookiestatement Benefina Groep (Benefina B.V., Benefina Collect B.V. en iWeb B.V.)

Inleiding

Om onze diensten te leveren en te optimaliseren verzamelen we gegevens van onze klanten, relaties en webbezoekers. We doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. We verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. In dit privacy statement vertellen we je precies hoe wij dit doen.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten verstrekte persoonlijke informatie (persoonsgegevens) en data verkregen vanuit het gebruik van onze diensten zoals loonadministratie, boekhouding, klantgegevens en onze telefoon- en mailinglijsten en bezoek aan en gebruik van de websites van de Benefina Groep.

1. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer je één van onze diensten afneemt en om het gebruik van de diensten mogelijk te maken. Je moet bij je eigen online omgevingen kunnen en we moeten ook zorgen dat er geen onbevoegden bij jouw omgevingen kunnen komen. We verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen contactgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten. We slaan ook op wanneer en waarover we contact met je hebben gehad, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt. In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan ons, kunnen wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, bewaren we verkeers- en locatiegegevens. Het gaat om gegevens over jouw communicatie, maar niet de communicatie zelf. Dus niet de inhoud van een e-mailbericht, maar wel de omvang en of er eventuele bijlagen bij zaten.

We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke kenmerk, de versie van het besturingssystemen en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken. We verzamelen ook gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (als je hem opent of op een link klikt) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd. In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens door ons worden gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische segmenten). Op basis van al die gegevens kunnen wij je beter van dienst zijn en de inhoud van onze diensten beter op je voorkeuren afstemmen. Als je dit niet wilt, lees je in paragraaf 4 hoe je hier bezwaar tegen kunt maken.

3. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten te leveren. Dit zijn wij ook wettelijk verplicht. We slaan gegevens op om te leveren, een account aan te maken, te factureren en in het kader van die dienstverlening met je te
communiceren. We hebben je gegevens ook nodig bij het verwerken van vragen, klachten en terugvorderingen. Wij bewaren jouw IP-adres om een overzicht te kunnen geven vanaf welk IP-adres is ingelogd op je account of wijzigingen zijn doorgevoerd. Wij slaan ook andere verkeers- en locatiegegevens op om je gebruik te kunnen laten maken van onze diensten en om deze te factureren. We gebruiken ze ook voor verkeersbeheer, de opsporing van fraude en om klachten af
te handelen.

4. Jouw persoonsgegevens en derde partijen

Wij verkopen jouw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren. We maken ook gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Hierbij kun je denken aan incassosoftware, loonadministratie software en boekhoudsoftware.

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging. Zo zijn ze aangesloten bij de EU-US privacy shield, of hebben wij contractueel afspraken gemaakt over een juiste bescherming van privacy (verwerkersovereenkomst).

Tot slot zijn wij verplicht om verkeers-en locatiegegevens te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden.

5. Jouw rechten

Je kunt altijd zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door ons worden verwerkt en je gegevens desgewenst aanpassen. Als je wilt, bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een andere instantie, kan je je contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail, telefoon, post en/ of SMS of via WhatsApp toesturen. Als je van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op.

Je mag ons ook vragen om jouw gegevens uit onze database te wissen. Realiseer je wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als je bijvoorbeeld klant bent (geweest) vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten minstens 7 jaar bewaren. Ook zijn wij wettelijk verplicht verkeers- en locatiegegevens een bepaalde tijd te bewaren. En ook als wilt dat wij je niet meer willen benaderen met marketing, moeten we je naam en e-mailadres onthouden om je van onze
toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan je verzoek, hoor je van ons natuurlijk de reden.

6. Hoe beveiligen wij jouw gegevens

Wij monitoren en beveiligen al onze producten en diensten zichtbaar en onzichtbaar tegen misbruik en fraude. Wij zijn ook groot voorstander van responsible disclosure, waarbij we gewezen worden op mogelijke zwakheden in onze beveiliging.

Wij schakelen bij de uitvoering van de dienstverlening, bijvoorbeeld webdevelopment, derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. De betreffende dienstverlener ontvangt van ons alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

7. Cookies

Wij plaatsen cookies wanneer je één van onze sites bezoekt. Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze sites gebruikt en hoe wij de boel beter en klantvriendelijker kunnen maken. Ze helpen ons ook om de sites te beveiligen. En we gebruiken ze niet voor gerichte reclame. Hieronder lees je welke soorten cookies je bij ons tegen kunt komen.

Functionele cookies: Onder meer om je bestelling en login te onthouden en om fraude tegen te gaan.
Analytics cookies: Wij maken gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s je daarop bekijkt. We gebruiken die gegevens om onze websites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de
site te meten.
Social media cookies: Op onze websites vertonen wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn zodat je eenvoudig informatie over ons op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen als je iets wilt delen. Facebook- en Twitter-cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan onze website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kan je deze functie uitschakelen.

8. Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via ons contactformulier.

9. Wijziging van privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Benefina Groep, mei 2018

‘S-GRAVENHAGE

Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
Mailbox 225
Tel.: +31(0)70 - 701 3485

Post kan afgegeven worden bij balie business center (3de etage).

AMSTERDAM

Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Tel.: +31(0)20 - 809 72 74

Post kan afgegeven worden bij balie begane grond.

BENEFINA GROEP

Benefina B.V. maakt onderdeel uit van de Benefina Groep.
- Benefina B.V.
- Benefina Collect B.V.
- iWeb B.V.