Aanmelden
Benefina | Boekhouder Amsterdam | Boekhouder Den Haag

BTW terugvorderen op niet betaalde facturen

btw-omzetbelasting

Op 1 januari 2017 is er een wijziging gekomen voor het terugvragen van omzetbelasting in niet-betaalde vorderingen. De aanpassing leidt ook tot lagere administratieve lasten.

U hoeft namelijk geen afzonderlijk schriftelijk verzoek meer te doen, maar kunt de desbetreffende omzetbelasting gewoon in de reguliere aangiften terugvragen.

 

Het terugvragen van omzetbelasting in onbetaald gebleven facturen kan pas plaatsvinden wanneer duidelijk kan worden aangetoond dat de nota niet meer (volledig) zal worden
betaald.

Dat is bijvoorbeeld op het moment dat de debiteur failliet is verklaard of als een crediteuren-akkoord is gesloten. In de nieuwe regeling wordt echter verondersteld dat de debiteur niet meer zal betalen als 12 maanden na de uiterste betaaldatum zijn verstreken en nog steeds niet is betaald. U kunt dan direct in de eerstvolgende aangifte de omzetbelasting terugvragen, die is begrepen in deze openstaande factuur. Betaalt de debiteur daarna alsnog (een deel), dan moet u uiteraard (een deel van) de terugontvangen omzetbelasting weer terugbetalen aan de Belastingdienst.

Let op: De nieuwe regeling geldt niet voor facturen van voor 1 januari 2017! Voor deze oude facturen begint de 12-maandstermijn pas te lopen op 1 januari 2017.

U kunt dus pas gebruikmaken van deze regeling voor oude facturen met ingang van 1 januari 2018, tenzij de debiteur voor die tijd bijvoorbeeld failliet gaat. Dan kunt u op dat eerdere moment de omzetbelasting terugvragen, ongeacht de oorspronkelijke factuurdatum.

‘S-GRAVENHAGE

Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
Mailbox 225
Tel.: +31(0)70 - 701 3485

Post kan afgegeven worden bij balie business center (3de etage).

AMSTERDAM

Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Tel.: +31(0)20 - 809 72 74

Post kan afgegeven worden bij balie begane grond.

BENEFINA GROEP

Benefina B.V. maakt onderdeel uit van de Benefina Groep.
- Benefina B.V.
- Benefina Collect B.V.
- iWeb B.V.