Aanmelden
Benefina | Boekhouder Amsterdam | Boekhouder Den Haag

Alle fiscale aftrekposten voor ondernemers in 2021

fiscale aftrekposten 2018

Ondernemersaftrekposten in 2021

Aftrekposten verlagen je fiscale winst. Dat kan aantrekkelijk zijn voor jou als ondernemer, omdat je daardoor minder belasting betaalt. In dit artikel zetten we fiscale aftrekposten voor ondernemers op een rij.

Ondernemersaftrek

Bij de ondernemersaftrek gaat het om verschillende fiscale aftrekposten. Die kunnen onder meer interessant zijn voor ondernemers in het algemeen, startende ondernemers of ondernemers met meewerkende partners. Het betreft de volgende aftrekposten:

Deze aftrekposten hebben onder meer als voorwaarde dat de Belastingdienst je moet zien als ondernemer. Ook moet je in de meeste gevallen voldoen aan het urencriterium. Verder kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Op de website van de Belastingdienst vind je per aftrekpost de actuele voorwaarden en bedragen.

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling krijg je als je ondernemer bent. Je past deze fiscale aftrekpost toe nadat je de winst hebt verminderd met de ondernemersaftrek. Uiteraard moet er voor de mkb-winstvrijstelling dan nog wel voldoende winst over zijn.

Investeringsaftrek

Bij de investeringsaftrek gaat het net als bij de ondernemersaftrek om verschillende fiscale aftrekposten. Die kunnen interessant zijn voor ondernemers die (grotere) investeringen doen in bepaalde bedrijfsmiddelen. Het betreft de volgende aftrekposten:

Deze aftrekposten hebben onder meer als voorwaarde dat je belastingplichtig moet zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Daarnaast komen niet alle bedrijfsmiddelen in aanmerking. Verder moet je rekening moet houden met minimale investeringsbedragen. Op de website van de Belastingdienst vind je per aftrekpost de actuele voorwaarden en bedragen.

Fiscale reserves

Herinvesteringsreserve

De herinvesteringsreserve is een eerste voorbeeld van een fiscale reserve. Hierbij reserveer je een bedrag en verlaag je net als bij andere aftrekposten je fiscale winst. Bij de herinvesteringsreserve doe je dat door de opbrengst van de verkoop van een bedrijfsmiddel te reserveren voor het kopen van weer een bedrijfsmiddel.

Voorwaarde is wel dat je op de balansdatum daadwerkelijk van plan bent om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel. Ook moet je rekening houden met regels voor het afboeken van de herinvesteringsreserve. Verder is het mogelijk dat de reserve in een aantal situaties vrijvalt, onder andere als je besluit om toch niet te herinvesteren.

Egalisatiereserve

Maak je eens in de zoveel jaar hoge kosten voor periodiek onderhoud van de bedrijfsmiddelen? Bijvoorbeeld voor onderhoud aan je bedrijfspand? Dan is de egalisatiereserve mogelijk interessant.

Je mag een egalisatiereserve niet vormen voor jaarlijks terugkerende uitgaven of de aanschaf van bedrijfsmiddelen. Daarnaast moet je rekening houden met een groot aantal andere voorwaarden. Die vind je terug op de website van de Belastingdienst.

Oudedagsreserve

De oudedagsreserve is een fiscale reserve die werkt als een soort eigen pensioenvoorziening. Daarbij gaat het om een reservering van een deel van de winst. Het gevolg is dat je tijdelijk minder belasting betaalt. Later betaal je echter wel inkomstenbelasting over je oudedagsreserve. Of je moet er een lijfrente voor kopen.

Als je een oudedagsreserve wilt vormen, dan moet de Belastingdienst je zien als ondernemer en dien je te voldoen aan het urencriterium. Ook mag je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd niet hebben bereikt. Op dat moment wordt een eventuele oudedagsreserve namelijk opgeheven.

Voordat je een oudedagsreserve vormt, is het verstandig om je hierover te laten adviseren. Aan deze regeling zitten namelijk allerlei haken en ogen. Zo is het mogelijk dat je sneller dan verwacht inkomstenbelasting betaalt over het gereserveerde bedrag. Bijvoorbeeld bij het staken van je onderneming.

Kleine ondernemersregeling

Als u als ondernemer weinig omzet maakt, dan hebt u toch te maken met verplichtingen voor de btw. Om u hierin tegemoet te komen is er voor u de kleineondernemersregeling. Deze regeling houdt in dat u in aanmerking kunt komen voor vermindering van het btw-bedrag dat u moet betalen aan de Belastingdienst.

‘S-GRAVENHAGE

Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
Mailbox 225
Tel.: +31(0)70 - 701 3485

Post kan afgegeven worden bij balie business center (3de etage).

AMSTERDAM

Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Tel.: +31(0)20 - 809 72 74

Post kan afgegeven worden bij balie begane grond.

BENEFINA GROEP

Benefina B.V. maakt onderdeel uit van de Benefina Groep.
- Benefina B.V.
- Benefina Collect B.V.
- iWeb B.V.