Aanmelden
Benefina | Boekhouder Amsterdam | Boekhouder Den Haag

Fiscaal omslagpunt van eenmanszaak naar BV in 2021

Wat is nou mooier dan een ondernemer te laten weten dat hij belasting kan besparen door zijn onderneming voort te zetten in een andere rechtsvorm? Dit fiscale omslagpunt ligt niet buiten ieders bereik en kan soms eerder voorkomen dan je in eerste instantie zou verwachten. Deze is o.a. namelijk in 2021 behoorlijk gedaald ten opzichte van 2020.

Onderzoek heeft uitgewezen, dat als ondernemers eenmaal een eenmanszaak zijn, er later nauwelijks geswitcht wordt naar BV. In dit artikel leggen we uit wat het fiscale omslagpunt van eenmanszaak naar BV is in 2021.

Verschil met 2020

Door diverse aanpassingen per 1 januari 2021 in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is de BV voor de IB-ondernemer ineens een stuk dichterbij gekomen.

De zelfstandigenaftrek wordt sneller afgebouwd. Deze daalt in zeven stappen van € 360, één stap van € 390 en acht stappen van € 110 naar € 3.240 in 2036. Eerder was dit € 250 per jaar tot een eindbedrag in 2028 van € 5.000 (laatste afbouwjaar € 280). En per 1 januari 2021 mogen de ondernemersaftrekken, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling, niet meer tegen het hoogste tarief worden genoten, maar tegen 43%. Dit wordt tot 2023 afgebouwd naar het lage inkomstenbelastingtarief van 37,1% (2021).

Bovendien is de vennootschapsbelasting in 2021 met 1,5% gedaald en de grens van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting opgerekt naar € 245.000.

Het fiscale omslagpunt

Wat wordt er bedoeld met het fiscale omslagpunt? Het gaat hier om de winst die je met je onderneming hebt behaald. Let op: de winst en niet de omzet. Als deze winst boven een bepaald bedrag uitkomt, is het voordeliger om deze winst met vennootschapsbelasting te belasten in plaats van met inkomstenbelasting.

In fiscale termen wordt de te betalen belasting in de rechtsvorm BV ook wel ‘gecombineerde belastingdruk’ genoemd. Als je de winst van een BV naar privé wilt halen, dan wordt er eerst over de winst vennootschapsbelasting betaald en daarna betaal je dividendbelasting. De gecombineerde belastingdruk (tot een winst van € 245.000) in 2021 is 37,86%:

De belastingdruk in de inkomstenbelasting tot een winst van € 68.507 in 2021 is 37,1%. Vanaf dat bedrag is het 49,5%. In de eenmanszaak heb je echter de ondernemersaftrekken en in de BV het verplichte gebruikelijk loon. Daarom ligt het fiscale omslagpunt in 2021 rond de € 104.000.

Is het interessant om te switchen bij een lagere winst?

Interessant wordt het als dit fiscale omslagpunt lager ligt. Hoe kan dit? Kijk, de uiteindelijke onder-aan-de-streep voor privé consumptie, namelijk dat wat je overhoudt, nadat de vennootschaps- en dividendbelasting is betaald, blijft natuurlijk wat in de vorige alinea is genoemd. Ik noem twee mogelijkheden.

Ten eerste wordt het anders, als je de gerealiseerde winst herinvesteert in je onderneming. In plaats van de winst, na betaling van vennootschapsbelasting, uit te keren naar privé, ga je deze winst weer in je onderneming investeren. Een voorbeeld:

Bij een volledige herinvestering van de winst ligt het omslagpunt op € 64.500. Een en ander is wél afhankelijk van wat er privé benodigd is.

Ten tweede is de inbreng van de eenmanszaak in de BV aantrekkelijk als dit met zo hoog mogelijke lijfrente gebeurt. Op die manier wordt een voorschot genomen op de fiscale aftrek van de lijfrentepremie. Dat heeft twee voordelen: 1) een oudedagsvoorziening is hiermee voor een groot deel al ingelegd, wat gefinancierd wordt met geld van de BV en 2) dit hoef je niet meer met privégeld op te bouwen.

Er zijn nog andere mogelijkheden, zoals het aanpassen van het gebruikelijk loon. Voor deze keer laat ik dit achterwege.

Boven het fiscale omslagpunt

Zit je op een van bovengenoemde kantelpunten van de ondernemingswinst en weet je zeker dit de komende paar jaar zo blijft? Dan is het fiscaal interessant om de eenmanszaak te staken en je onderneming voort te zetten in de rechtsvorm BV. Of in ieder geval in een rechtsvorm waar je niet meer inkomstenbelasting over de winst betaalt, maar vennootschapsbelasting. Maak dan met ons een afspraak voor een bespreking van de mogelijkheid tot rechtsvormwijziging voor jouw specifieke situatie.

‘S-GRAVENHAGE

Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
Mailbox 225
Tel.: +31(0)70 - 701 3485

Post kan afgegeven worden bij balie business center (3de etage).

AMSTERDAM

Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Tel.: +31(0)20 - 809 72 74

Post kan afgegeven worden bij balie begane grond.

BENEFINA GROEP

Benefina B.V. maakt onderdeel uit van de Benefina Groep.
- Benefina B.V.
- Benefina Collect B.V.
- iWeb B.V.