Aanmelden
Benefina | Boekhouder Amsterdam | Boekhouder Den Haag

DGA salaris – gebruikelijk loon? Hoe werkt het?

gebruikelijk loon dga salaris


Wat is een DGA?

Een DGA (directeur-grootaandeelhouder) is iemand die bij een Nederlandse BV (besloten vennootschap) of NV (naamloze vennootschap) werkzaam is èn een aanmerkelijk belang in de onderneming heeft.

De Belastingdienst vindt dat je aanmerkelijk belang hebt, als je minimaal 5% van de aandelen bezit in een BV als natuurlijk persoon. Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst.

Spelregels 2019 gebruikelijk loon DGA

Het gebruikelijk loon voor een Directeur Grootaandeelhouder wordt tenminste gesteld op één van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in een vergelijkbaar bedrijf
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de vennootschap waarvoor de DGA arbeid verricht of daarmee verbonden lichamen; of €45.000

De achtergrond van deze regeling is gelegen in het feit dat de wetgever wilt vermijden dat de DGA ontsnapt aan het progressieve tarief in Box 1. Anders zou iedere directeur een heel laag salaris uitkeren en de rest van de winst van de BV uitkeren als dividend, wat veel lager belast wordt. Ook geldt voor ondernemers met een holding het minimum dga salaris voor de holding. Ondernemers met een BV worden dus in eerste instantie verplicht om een salaris uit te keren.

Verlagen DGA salaris / Verlagen gebruikelijk loon DGA

Een startende onderneming beschikt vaak nog niet over voldoende liquide middelen om te voldoen aan het minimum DGA salaris. Er zijn mogelijkheden om ervoor te zorgen dat je jezelf geen €45.000 DGA-salaris hoeft uit te keren.

Als aangetoond kan worden dat een werknemer zonder een B.V. minder zou verdienen, mag het salaris lager worden vastgesteld. Ook kan er schriftelijk om toestemming gevraagd worden voor een tijdelijk lager loon, omdat de onderneming in de opstartfase zit. Dit wordt vaak gehonoreerd om startende bedrijven de mogelijkheid te geven te groeien.

De Belastingdienst zal ook kijken naar het salaris van de overige werknemers in de B.V., die geen aandelen hebben. Als deze werknemers meer verdienen, dan moet dit verantwoord worden. Als de Belastingdienst overtuigt kan worden dat de DGA werkzaamheden qua aard anders zijn, dan wordt het salaris bepaald op minimaal 75% van de best verdienende werknemer.

Wat je niet moet doen!

Bouw geen significante rekening-courant schuld op aan jezelf privé. Deze schuld zie je terug in de jaarrekening bij een aangifte vennootschapsbelasting. Wanneer het bedrijf geld kan lenen aan de DGA, impliceert dit dat er wel voldoende vrije middelen zijn om uit te keren als DGA salaris.

Belastingdienst zal daardoor kunnen betogen dat de gehele rekening-courantschuld als DGA salaris moet worden gezien. Mocht je gedurende het jaar geld van je BV hebben geleend, zorg dan dat dit geld terug wordt betaald aan de BV of keer de rekening-courantschuld uit als salaris.

Ook moet de onderneming geen dividend uitkeren voordat er tenminste € 45.000 is uitgekeerd aan salaris. Dit is precies wat de Belastingdienst wil voorkomen en de inspecteur zal daar dan ook erg goed op letten.

Gebruikelijk loon bij meerdere DGA’s?

Als één besloten vennootschap 2 DGA’s heeft met een aanmerkelijk belang, dan zijn in eerste aanleg beide verplicht gebruikelijk loon uit te keren.

Voor wat betreft de toepassing van de gebruikelijk loon regeling als er in deeltijd wordt gewerkt door de aanmerkelijk belanghouder is aangegeven dat hij dan niet automatisch dat loon op een lager bedrag dan € 45.000 mag stellen. Er moet dan worden bewezen dat het (deeltijd)loon van de meestverdienende werknemer of het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 45.000.

Matiging gebruikelijk loon DGA als je werkt voor meerdere bv’s?

Als u als DGA werkzaam bent voor meerdere ondernemingen, kan in sommige gevallen afgeweken worden van de gebruikelijk loon regeling.

Het gerechtshof heeft bepaald dat bij concernconstructies in sommige gevallen afgeweken mag worden. De gebruikelijk loon regeling moet wettelijk gezien per dienstbetrekking worden toegepast.

‘S-GRAVENHAGE

Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
Mailbox 225
Tel.: +31(0)70 - 701 3485

Post kan afgegeven worden bij balie business center (3de etage).

AMSTERDAM

Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Tel.: +31(0)20 - 809 72 74

Post kan afgegeven worden bij balie begane grond.

BENEFINA GROEP

Benefina B.V. maakt onderdeel uit van de Benefina Groep.
- Benefina B.V.
- Benefina Collect B.V.
- iWeb B.V.