Aanmelden
Benefina | Boekhouder Amsterdam | Boekhouder Den Haag

Verlies door Corona sneller fiscaal verrekenen met winst 2019!

corona regelingen voor ondernemers en zzp'ers

Heeft u een onderneming voor de vennootschapsbelasting? En lijdt u verlies door Corona? Het kabinet heeft besloten dat er nu een “Coronareserve” gevormd mag worden in boekjaar 2019. 

Het verlies in 2020 door Corona, mag direct met de winst van 2019 verrekend worden.

Lees dit artikel en je weet precies hoe het zit!

De Coronareserve

Er hoeft niet gewacht te worden op de aangifte vennootschapsbelasting 2020 die pas begin 2021 gedaan kan worden. Als er al aangifte VPB 2019 gedaan is, dan mag deze opnieuw gedaan worden.

Voor het vormen van een coronareserve in 2019 gelden de volgende voorwaarden:

• Er moet sprake zijn van een verwacht coronagerelateerd verlies in het boekjaar 2020.
• Het verwachte coronagerelateerde verlies mag niet hoger zijn dan het totale verlies dat de VPB-plichtige verwacht over het boekjaar 2020.
• De dotatie aan de coronareserve in 2019 is maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
• De coronareserve moet uiterlijk in het boekjaar 2020 helemaal in de winst zijn opgenomen.
• De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte VPB 2019 in de rubriek ‘Overige fiscale reserves’ opgenomen.

Neem contact op voor meer informatie.

‘S-GRAVENHAGE

Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
Mailbox 225
Tel.: +31(0)70 - 701 3485

Post kan afgegeven worden bij balie business center (3de etage).

AMSTERDAM

Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Tel.: +31(0)20 - 809 72 74

Post kan afgegeven worden bij balie begane grond.

BENEFINA GROEP

Benefina B.V. maakt onderdeel uit van de Benefina Groep.
- Benefina B.V.
- Benefina Collect B.V.
- iWeb B.V.