Aanmelden
Benefina | Boekhouder Amsterdam | Boekhouder Den Haag

Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers

Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig 4.000 euro (belastingvrij).

Dit bedrag is vrij te besteden. De Rijksoverheid wil via deze gift ondernemers ondersteunen die door de maatregelen in hoge nood zitten.

Lees dit artikel en je weet precies hoe het zit!

Voor wie is deze regeling?

De tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven (met en zonder personeel) die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes.

Om aanspraak te maken op deze regeling moest je op 15 maart 2020 met een van de benoemde SBI-codes als hoofdactiviteit vermeld staan in het KVK Handelsregister. Op RVO.nl vind je meer informatie over welke ondernemers in aanmerking komen. Onderaan die pagina staat een zoektool waarmee je kunt controleren of je hoofdactiviteit overeenkomt met de vastgestelde SBI-codes.

De ondernemingen die binnen de afbakening vallen zijn:

 • eet- en drinkgelegenheden
 • bioscopen
 • haar- en schoonheidsverzorging
 • reisbemiddeling en reisorganisaties
 • rijschoolhouders
 • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen
 • evenementenlocaties en organisatoren
 • casino’s
 • extra groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers

Er is een aantal voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak op de regeling te maken:

 • De onderneming is opgericht en stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  Ondernemingen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Bijvoorbeeld: eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, coöperatie, vereniging en stichting.
 • In de onderneming zijn maximaal 250 personen werkzaam. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes.
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren, tijdens de aanvraag, ten minste 1 vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren, tijdens de aanvraag, in elk geval 1 horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming bedraagt eenmalig 4.000 euro per onderneming (en niet per vestiging).
 • De ondernemer geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • De onderneming is niet failliet.
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • De ondernemer verklaart dat hij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste 4.000 euro.
 • De ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun is ontvangen (de-minimisverordening). Ondernemingen die het gehele bedrag al hebben uitgeput komen niet in aanmerking voor de regeling.
 • De onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Aanvragen

Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro online indienen via de website van RVO.nl. Bij verstrekking van de juiste gegevens keurt RVO je aanvraag binnen 3 weken goed, waarna wordt uitbetaald. RVO probeert dit proces binnen 1 week af te ronden. Je hebt 3 maanden de tijd om je aanvraag in te dienen, dus tot en met vrijdag 26 juni 2020.

Voorbereiden

Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld bij het doen van de online aanvraag. Controleer die gegevens. Bekijk het overzicht met vragen in het online aanvraagformulier (pdf) en verzamel vooraf alle benodigde gegevens.

Wat heb je nodig?

 • eHerkenningsmiddel niveau 1 of DigiD
 • KVK-nummer van je onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN)
 • SBI-code van de hoofdactiviteit van je onderneming
 • bankrekeningnummer van je onderneming
 • correspondentie- en bezoekadres van je onderneming
 • contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres

Als een intermediair de aanvraag indient heb je een machtiging nodig. Deze machtiging hoef je niet mee te sturen, maar kan wel worden opgevraagd bij controles.

Beoordeling

Bij de beoordeling wordt bekeken of je aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Daarbij wordt uitgegaan van de gegevens in het KVK Handelsregister op 15 maart 2020. Via KVK voert RVO.nl een faillissementscontrole uit. De controle op de aanvragen gebeurt achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. Blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan wordt het uitbetaalde bedrag herzien of teruggevorderd. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling.

Jouw onderneming en bijbehorende SBI

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Deze code is gekoppeld aan de hoofdactiviteit van een bedrijf in het KVK Handelsregister. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. De SBI-code van je hoofdactiviteit staat op het Uittreksel Handelsregister van je inschrijving bij KVK. De hoofdactiviteit is altijd de bovenste code. Eventuele nevenactiviteiten tellen niet mee voor de tegemoetkoming.

Eenmanszaken kunnen hun gegevens gratis bekijken. Gebruikers van de KVK App Handelsregister krijgen 30 gratis inzagen per jaar.

Het met terugwerkende kracht opgeven van wijzigingen in gegevens zoals adresgegevens en/of (hoofd)activiteit(en) is altijd mogelijk. Maar je kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van 4.000 euro.

Maatwerk bij criteria SBI-codes

Vind je dat de SBI-code in het Handelsregister niet overeenkomt met je hoofdactiviteit, dan kun je dit melden bij RVO.nl. Per geval wordt naar de registratie gekeken, het heeft geen zin om nu je SBI-code aan te passen.

Heb je wel een correcte SBI-code, maar is deze niet meegenomen in de regeling en je bent van mening dat ook die SBI-code bij de regeling zou moeten worden opgenomen, dan kun je dit ook melden bij RVO.nl.

‘S-GRAVENHAGE

Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
Mailbox 225
Tel.: +31(0)70 - 701 3485

Post kan afgegeven worden bij balie business center (3de etage).

AMSTERDAM

Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Tel.: +31(0)20 - 809 72 74

Post kan afgegeven worden bij balie begane grond.

BENEFINA GROEP

Benefina B.V. maakt onderdeel uit van de Benefina Groep.
- Benefina B.V.
- Benefina Collect B.V.
- iWeb B.V.