Aanmelden
Benefina | Boekhouder Amsterdam | Boekhouder Den Haag

BTW in het onderwijs

btw-omzetbelasting

Onderwijs is vrijgesteld van btw. Dat geldt voor basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, ook wanneer dat uitgevoerd wordt door een zelfstandig ondernemer. Op de factuur brengt u geen btw in rekening. U doet over deze omzet dan ook geen btw-aangifte.

De btw over inkopen en kosten die direct verband houden met de geleverde dienst, kunt u niet aftrekken.Als u bijvoorbeeld een kilometervergoeding factureert, dan brengt u ook geen btw in rekening over de kilometervergoeding.

Btw vrijgestelde diensten in het onderwijs

  • wettelijk geregeld onderwijs
  • algemeen vormend onderwijs
  • beroepsonderwijs
  • kunstonderwijs
  • bijlessen, tentamen- of examentraining en examenafname

Deze activiteiten zijn alleen vrijgesteld als ze betrekking hebben op vrijgesteld onderwijs. Onder de vrijstelling vallen ook de levering van goederen en diensten die onmisbaar zijn voor het verzorgen van vrijgesteld onderwijs. Bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van schoolboeken aan leerlingen door onderwijsinstellingen die vrijgesteld onderwijs verzorgen.

Btw belaste diensten in het onderwijs

  • niet-vakinhoudelijke huiswerk- en studiebegeleiding als dat verband houdt met het gewone leerproces op school
  • remedial teaching, verzorgd door zelfstandig ondernemers in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs

Maar u mag ervoor kiezen deze cursussen vrijgesteld te leveren. U hebt dan geen recht op aftrek van voorbelasting.

Bij remedial teaching geldt als voorwaarde dat alleen de stof wordt gerepeteerd die op school is behandeld. In alle andere gevallen mag u als zelfstandig ondernemer niet kiezen voor de vrijstelling en is remedial teaching dus belast.

‘S-GRAVENHAGE

Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag
Mailbox 225
Tel.: +31(0)70 - 701 3485

Post kan afgegeven worden bij balie business center (3de etage).

AMSTERDAM

Gustav Mahlerplein 2
1082 MA Amsterdam
Tel.: +31(0)20 - 809 72 74

Post kan afgegeven worden bij balie begane grond.

BENEFINA GROEP

Benefina B.V. maakt onderdeel uit van de Benefina Groep.
- Benefina B.V.
- Benefina Collect B.V.
- iWeb B.V.